Misyon Ve Vizyon

MİSYON (Özgörev)

                   Bilimin Işığında, kaliteli ve çağdaş  bir eğitim çizgisinde, Üniversitemizin  Fakülte   ve  Yüksekokul  öğrencilerine eğitimleri  boyunca  kişisel  gelişimlerini arttırmak içingerekli olan yabancı dili işlevsel şekilde kullanabilmelerine katkıda bulunacakinsan kaynakları başta olmak üzere her türlü alt yapıyı oluşturmak ve Uluslararası ölçütlerde ölçme- değerlendirme yapmak,  açtığı kurslardaöğrencilerin ve diğer isteklilerin yabancı dil öğrenimi konusunda taleplerinikarşılayarak  dil yeteneklerini Ulusal ve Uluslar arası sınavlar bazındageliştirmek ve yükseltmektir.

 

VİZYON (Özgörüş)

                   Çağdaş Eğitim-Öğretim yöntemlerini ve güncel araç-gereçleri etkin bir biçimdekullanarak, gerek hazırlık öğrencilerinin ve kurs öğrencilerinin yabancı dileğitiminden azami derecede yararlanmalarını sağlamak ve öğrencilerimizinyurt dışındaki üniversite programlarını  takip edebilecek düzeyde yabancıdil becerilerini geliştirmektir. 

ADNAN KARANFİL
Güncelleme : 12.10.2016 09:37:47