Akademik

Prof.Dr. YAHYA SUZAN Mütercim Tercümanlık (Arapça)
Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi ABDÜLRAKİP ARSLAN Mütercim Tercümanlık (Arapça)
Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi CÜNEYT DEMİR Mütercim Tercümanlık (İngilizce)
Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi MEHMET NAFİ ARSLAN Temel İslam Bilimleri Bölümü
Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi SELMAN YEŞİL Mütercim Tercümanlık (Arapça)
Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi TAHİR YAŞAR Mütercim Tercümanlık (İngilizce)
Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi ZEYNEP HARPUTLU Mütercim Tercümanlık (İngilizce)
Öğretim Üyesi
Öğr. Gör. AYŞE ŞAHİN Mütercim Tercümanlık (İngilizce)
Öğretim Görevlisi
Öğr. Gör. CİHAN YILDIRIM Mütercim Tercümanlık (İngilizce)
Öğretim Görevlisi
Öğr. Gör. FERIT ŞAHIN Mütercim Tercümanlık (İngilizce)
Öğretim Görevlisi
Öğr. Gör. MESUT KİNEŞ Mütercim Tercümanlık (İngilizce)
Öğretim Görevlisi
Öğr. Gör. SAFİYE GÜL SOLMAZ Mütercim Tercümanlık (İngilizce)
Öğretim Görevlisi
Öğr. Gör. SEDAT AKAY Mütercim Tercümanlık (Arapça)
Öğretim Görevlisi
Dr. Öğr. Üyesi EMRAH ERİŞ Mütercim Tercümanlık (İngilizce)
Okutman
Dr. MUHAMMED FATİH GÖKMEN Mütercim Tercümanlık (İngilizce)
Okutman