Yabancı Diller Yüksekokulu Ders Muafiyet İşlemleri Hk.

İNGİLİZCE MÜTERCİM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ

MUAFİYET VE İNTİBAK BAŞVURUSU

 

Birinci sınıfa geçerek kesin kaydı yapılan öğrenciler, 15 Ekim 2020 mesai saati bitimine kadar başvurmaları halinde, daha önce kayıtlı oldukları diğer yükseköğretim kurumlarından (ön lisans veya lisans programı) başarmış oldukları derslerden ilgili yönetim kurulu kararı ile muaf kabul edilebilir. Bu tarihten sonraki başvurular dikkate alınmaz.

Başvuru evrakları ekte sunulan muafiyet dilekçesi ile birlikte Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi, Yabancı Diller Yüksekokulu’na iade taahhütlü posta ile gönderilecektir.

NOT: Muafiyet başvurusunda bulunulan her dersin AKTS’sinin en az eşdeğer olması ve ders içeriklerinin en az %75 uyumlu olması gerekmektedir. İntibak ettirildiği üst sınıfta öğrencinin alması gereken haftalık ders yükü 45 AKTS’den fazla olamaz.

 GEREKLİ EVRAKLAR

1-) Ders Muafiyet Dilekçesi (Ekte verilen ders muafiyet dilekçesi  doldurularak islak imzalı gönderilmelidir)

2-) Transkript Belgesi (Islak imzalı veya Elektronik imzalı)

3-) Ders İçeriklerinin Çıktısı (Onaylı veya ıslak imzalı olmasına gerek yok)

ENDER EMRE ETİZ / 3860
Yabancı Diller Yüksekokulu
29.9.2020