Genel Bilgi

Yüksekokulumuzun Kurulması, Milli Eğitim Bakanlığı’nın  13.11.2013 tarihli ve 3355331 sayılı yazısı üzerine 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30. Maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 05.02.2014 tarihinde kararlaştırılmış ve 17 Nisan 2014 günü 28975 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yüksekokulumuz, Üniversitemiz Senatosunun 16.07.2014 tarih ve 2014/14-06 sayılı kararı ile Modern Diller Birimi;(İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça) Hazırlık Birimi; (İngilizce, Almanca,Fransızca, Arapça, Rusça ve Çince) ile Kurslar Koordinatörlüğü olmak üzere üç farklı birim şeklinde yapılandırılmıştır.

Üniversitemiz Rektörlüğünün, Yabancı Diller Yüksekokulu'nda Bölüm açılması  konusundaki teklifleri,24/06/2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun' un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi ile 2809 Sayılı Kanun'un 3. maddesi uyarınca Üniversitemizin Yabancı Diller Yüksekokulu'nda  Mütercim-Tercümanlık (Arapça) ile Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) Bölümlerinin açılmasını uygun görmüştür.

Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) bölümünde 2 Dr. Öğr. Üyesi ile 5 öğretim görevlisi görev yapmaktadır..  Mütercim-Tercümanlık (Arapça) bölümünde 3 Dr. Öğr. Üyesi görev yapmaktadır. Yabancı Diller Bölümünde 1 Öğretim Görevlisi ile 1 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.

Yüksekokulumuz bünyesinde Mütercim-Tercümanlık İngilizce ve Mütercim-Tercümanlık Arapça olmak üzere iki bölüm bulunmaktadır. Mütercim-Tercümanlık İngilizce Bölümümüz ilk kez 2016-17 öğretim yılında öğrenci almakla beraber Mütercim-Tercümanlık Arapça Bölümümüz henüz öğrenci kabulüne başlamamıştır.

Bu lisans programımız zorunlu hazırlık sınıfı içerir. Hazırlık sınıflarımız haftalık 25 saat ders görmektedirler. Eğitim sonunda yapılan yeterlilik sınavından başarılı olan öğrencilerimiz 1. Sınıfa kayıt yaptırırlar.


Bölümlerle ilgili detaylı bilgiye Sıkça Sorulan Sorular bölümünden ulaşabilirsiniz. 

MEHMET AZGER
Güncelleme : 17.03.2022 13:59:14