Sıkça Sorulan Sorular

Yabancı Dil Hazırlık Programı zorunlu mudur?

Siirt Üniversitesi Mütercim Tercümanlık bölümü %100 (tamamen) yabancı dilde eğitim yaptığı için, üniversitemizin Yabancı Diller Yüksekokulu (YADYO) tarafından düzenlenen Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı’ndan geçer not alamadıkları veya dil yeterliliklerini aşağıda belirtilen sınavlarla kanıtlayamadıkları takdirde, öğrenim görecekleri bölümün yabancı diline göre Hazırlık Programı’na katılmak zorundadırlar.

 

Sınav

Puan

YDS

70

YOKDIL

70

TOEFL IBT

84

PTE

71

CAE

B

CPE

C

 

 

Hazırlık Programı kaç yıldır?

Hazırlık eğitimi 1 (bir) yıldır. Bir yılın sonunda Siirt Üniversitesi Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı’nda başarılı olamayan öğrenciler bir sonraki akademik yılın başında tekrar muafiyet sınavına girerler.

 

Yabancı Diller Yüksekokulu (YADYO) tarafından verilen Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı nedir?

Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından verilen dil yeterliliğini tespit etmek üzere düzenlenen ve Okuduğunu Anlama, Yazma, Dilbilgisi ve Kelime Becerilerini ölçen bir sınavdır. Ayrıca sınav, dinleme ve konuşma becerilerini de içermektedir.

  

İngilizce Yeterlilik Sınavının İçeriği Nasıldır?

İngilizce Yeterlilik Sınav Örnekleri için Lütfen Tıklayınız

 

Yeterlilik Sınavı yılda kaç kez yapılır?

Yeterlilik sınavı Eylül (güz dönemi için) ve Haziran (bahar dönemi için) olmak üzere yılda iki kez yapılır.

 

Yeni kayıt yaptıranlar hangi Yeterlilik sınavına girerler?

Yeni kayıt yaptıran öğrenciler akademik yılın başında Eylül ayındaki sınava girerler.

 

Yabancı Dil Yeterlik Sınavı'ndan geçme notu nedir?

Yeterlilik sınavı geçme notu 70'tir.

 

Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı hangi tarihte ve nerede yapılacaktır?

 

Yabancı dil yeterlilik sınavı Eylül ayında yapılacaktır. Sınavların tam tarihi ve yeri Sınavdan bir ay önce duyurulacaktır.

(Sınav saati ve öğrencilerin hangi dersliklerde sınava girecekleri Yabancı Diller Yüksekokulu web sitesinden (http://yabancidiller.siirt.edu.tr/) duyurulacaktır.)

 

Güz dönemi yeterlilik sınavına giremediğim takdirde, mazeret sınavı hakkım var mı?

Yeterlilik sınavlarının mazeret hakkı yoktur.

 

İngilizce Seviye Tespit Sınavı hangi bölümlerden oluşmaktadır?

Seviye Belirleme Sınavı, çoktan seçmeli 50 ve yazma becerisine yönelik bir sorudan oluşan. Ayrıca, Okuduğunu Anlama ve Dinlediğini Anlama Becerilerini ölçmeye yönelik bir takım sorularda içerir.

 

Yabancı Dil Yeterlilik ve Seviye Tespit Sınavlarına hazırlanmak için hangi kitaplardan faydalanabilirim?

İngilizce için TOEFL, CAE, FCE, PTE veya İngilizce yeterlilik sınavlarına yönelik herhangi bir kitaptan yararlanılabilir.

  

Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı'na katılmadan Hazırlık Sınıfını geçme şansım var mı?

Öğrencilerin üniversitemiz tarafından eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası sınavlardan yeterli puanı almaları gerekmektedir. Son 5 yıl içerisinde alınmış olan yabancı dil sınavı puanları kabul edilmektedir:

 

Başka bir Üniversitenin Hazırlık Sınıfı'ndan aldığım Hazırlık Başarı Belgesi Siirt Üniversitesi Hazırlık Sınıfı'ndan muaf olmak için yeterli midir?

Hayır, yeterli değildir. Başka bir yükseköğretim kurumunda hazırlık sınıfında başarılı olan öğrencilerin de Siirt Üniversitesi Yabancı Dil Yeterlik Sınavı'na katılmaları veya Üniversitemiz tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası dil sınavlarından yeterli puanı elde etmeleri gerekmektedir.

 

Hazırlık Programı’nda derslere devam zorunluluğu var mıdır?

Evet. Hazırlık öğrencileri derslere en az %80 oranında devam etmek zorundadır. Öğrenciler, hastalık gibi durumlarda, devlet hastanesinden alacağı raporu dilekçesi ile YADYO Öğrenci İşleri’ne bildirir. YADYO Yönetim Kurulu öğrencinin muafiyeti ile ilgili karar verir.

 

Hazırlık Programı’nda devamsızlıktan kaldığım takdirde ne olur?

Hazırlık sınıflarında devamsızlıktan kalan öğrenciler başarısız sayılır, derslere, dönem içi ve Bahar sınavlarına giremezler; takip eden eğitim- öğretim yılındaki Güz’e girebilirler. 

MEHMET AZGER
Güncelleme : 17.03.2022 13:35:56